Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Hưng- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

Công ty TNHH Tiến Phát
Mã số thuế:

0900440204

 Điện thoại:

(0221) 3762041

Địa chỉ: Thôn Sở Đông- Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: So Dong Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (Producing other metallic products; metal treating and processing services )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-06-2009

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành An
Mã số thuế:

0900365275

 Điện thoại:

(0221) 3931198

Địa chỉ: Thôn Như Lân, xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-03-2009

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tiến Phát
Mã số thuế:

0900350568

 Điện thoại:

(0221) 3931137

Địa chỉ: Thôn Như Phượng Hạ - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Phuong Ha Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-02-2009

Công Ty TNHH Vitapure Hoa Kỳ
Mã số thuế:

0900332569

 Điện thoại:

0986906968

Địa chỉ: Thôn Như Phượng Hạ - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Phuong Ha Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-01-2009

Công Ty TNHH Long Hải
Mã số thuế:

0900288165

 Điện thoại:

(0212) 1762389

Địa chỉ: Thôn Như Lân - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (Wholesale of machines, equipment and machine spare parts )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-07-2008

Công ty TNHH Vận tải và Thương mại ánh Dương
Mã số thuế:

0900287877

 Điện thoại:

(0212) 1933555

Địa chỉ: Thôn Như Lân, xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống (Rail transport, road transport, and pipeline conduit)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-07-2008

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Văn Giang
Mã số thuế:

0900285580

 Điện thoại:

(0212) 1935643

Địa chỉ: Thôn Bạc Hạ - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Bac Ha Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống (Rail transport, road transport, and pipeline conduit)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-06-2008

Công ty TNHH Jeong Nam
Mã số thuế:

0900273458

 Điện thoại:

(0212) 1935818

Địa chỉ: Thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Nhu Phuong Thuong Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07-08-2007

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Hưng Hải
Mã số thuế:

0900273176

 Điện thoại:

(0212) 1931732

Địa chỉ: Đội 1, thôn Như Lân - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-07-2007

Công Ty TNHH Phúc Lâm
Mã số thuế:

0900259291

Địa chỉ: Thôn Lại ốc - Xã Long Hưng - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Lai Oc Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-10-2006