Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Hưng- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NANOSI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901035199

Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, Xã Long Hưng , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Phuong Ha Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN SÀN VASACO
Mã số thuế:

0901026557

Địa chỉ: Thôn Như Lân, Xã Long Hưng , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/01/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM ĐA - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Mã số thuế:

5700585917-002

 Điện thoại:

(0212) 1376270

Địa chỉ: Thôn Hạ Bạc, Xã Long Hưng , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Ha Bac Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22/06/2017

CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM- TRUNG TÂM ĐÀO
Mã số thuế:

0310423397-001

 Điện thoại:

0977.776.996

Địa chỉ: Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: So Dong Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/05/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN DƯƠNG
Mã số thuế:

0901007988

 Điện thoại:

0916.935.109

Địa chỉ: Thôn Như Lân, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: Nhu Lan Hamlet, Long Hung Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/03/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp