Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cửu Cao- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẨM QUẤT HANA
Mã số thuế:

0901041393

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Ha Hamlet, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31/08/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vg Land
Mã số thuế:

0901040625

Địa chỉ: Số 27 Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 27 Thao Nguyen, Ecopark Urban Area, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Đại Phát
Mã số thuế:

0901039228

Địa chỉ: Lô 39, khu nhà phố Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lot 39, Khu Nha, Thao Nguyen Street, Ecopark Urban Area, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hòa An
Mã số thuế:

0901039066

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Nguyễn, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Nguyen Hamlet, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH Anh Quang Brother's
Mã số thuế:

0901036442

Địa chỉ: Nhà số THA - 005 Khu phố Thảo Nguyên, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: No Tha - 005, Thao Nguyen Quarter, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Lâm
Mã số thuế:

0901034300

Địa chỉ: Căn 128 Mimosa, Khu đô thị Ecopark, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Can 128 Mimosa, Ecopark Urban Area, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-05-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ECO CLEAN TECH VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901028963

 Điện thoại:

0962.622.292

Địa chỉ: Nhà Vườn, dãy E, khu nhà phố Thảo Nguyên, KĐT Thương mại và, Xã Cửu Cao , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Nha Vuon, Day E, Khu Nha, Thao Nguyen Street, KDT Thuong Mai Va, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/02/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUÝ LINH
Mã số thuế:

0901027423

Địa chỉ: Đường 179, Chợ Cửu Cao, Thôn Vàng, Xã Cửu Cao , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Street 179, Cho Cuu Cao, Vang Hamlet, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/01/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHÚ VINH
Mã số thuế:

0107743230-001

 Điện thoại:

0985.315.157

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cửu Cao , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Thuong Hamlet, Cuu Cao Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/06/2017

1 2 3 4 5 Tiếp