Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẢO HÂN
Mã số thuế:

0901050140

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Toàn Tiến, Xã Thiện Phiến , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Toan Tien Hamlet, Thien Phien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN HƯNG
Mã số thuế:

0901049843

Địa chỉ: Thôn Đại Lại, Xã Ngô Quyền , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Dai Lai Hamlet, Ngo Quyen Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH VLXD AN PHÁT HƯNG
Mã số thuế:

0901049360

Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hai Yen Hamlet, Hai Trieu Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG HÙNG THẮNG
Mã số thuế:

0901049385

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Lam Son Hamlet, Thien Phien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TIÊN LỮ
Mã số thuế:

0901048631

Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Noi Thi Ii Street, Vuong Town, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TIÊN LỮ
Mã số thuế:

0901048656

Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Noi Thi Ii Street, Vuong Town, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Dts Pharma
Mã số thuế:

0901047476

Địa chỉ: Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dai Nai Hamlet, Ngo Quyen Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp