Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Richesse Vina
Mã số thuế:

0901058069

Địa chỉ: Phố mới An Viên, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moi An Vien Street, Nhat Tan Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-07-2019

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BẢO HÂN
Mã số thuế:

0901050140

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Toàn Tiến, Xã Thiện Phiến , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Toan Tien Hamlet, Thien Phien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN HƯNG
Mã số thuế:

0901049843

Địa chỉ: Thôn Đại Lại, Xã Ngô Quyền , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Dai Lai Hamlet, Ngo Quyen Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH VLXD AN PHÁT HƯNG
Mã số thuế:

0901049360

Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hai Yen Hamlet, Hai Trieu Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG HÙNG THẮNG
Mã số thuế:

0901049385

Địa chỉ: Đội 6, thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Lam Son Hamlet, Thien Phien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TIÊN LỮ
Mã số thuế:

0901048631

Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Noi Thi Ii Street, Vuong Town, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TIÊN LỮ
Mã số thuế:

0901048656

Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ , Hưng Yên
Address: Noi Thi Ii Street, Vuong Town, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Dts Pharma
Mã số thuế:

0901047476

Địa chỉ: Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dai Nai Hamlet, Ngo Quyen Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp