Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-04-2019

Địa chỉ: Đường Cao Từa, Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Tua Street, Cao Xa Hamlet, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 0901055117
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hưng Yên
Người đại diện Phan Văn Nhân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính