Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đình Cao- Huyện Phù Cừ- Hưng Yên

Công Ty TNHH 2tv Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901054321

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Tấn Phúc Hưng Yên
Mã số thuế:

0901020837

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-10-2017

Trạm Bảo Vệ Thực Vật Phù Cừ
Mã số thuế:

0900919798

Địa chỉ: Đình Cao - Xã Đình Cao - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Address: Dinh Cao, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-06-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Long Thủy
Mã số thuế:

0900749338

 Điện thoại:

(0221) 3854707

Địa chỉ: Đường 202, Thôn Đình Cao - Xã Đình Cao - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Address: Street 202, Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-12-2011

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Vận Tải Thủy Miền Nam Tại Hưng Yên
Mã số thuế:

0304424561-004

 Điện thoại:

(0221) 3826607

Địa chỉ: Khu đất mới Bệnh viện Phù Cừ - Xã Đình Cao - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Address: Khu Dat Moi Benh Vien Phu Cu, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục nghề nghiệp (Secondary Education)

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-06-2011

Công ty TNHH Quảng Doanh
Mã số thuế:

0900353872

 Điện thoại:

(0221) 3854157

Địa chỉ: Thôn Đình Cao - Xã Đình Cao - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-03-2009