Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Cừ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên
Mã số thuế:

0901055117

Địa chỉ: Đường Cao Từa, Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Tua Street, Cao Xa Hamlet, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH 2tv Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901054321

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-04-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA DIÊCH VUÊ VÂÊN TAI HOANG LINH
Mã số thuế:

0901049226

Địa chỉ: Số nhà 68, Khu dân cư mới xã Minh Tân, Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân , Huyện Phù Cừ , Hưng Yên
Address: No 68, Moi Residential Area, Minh Tan Commune, Duyet Le Hamlet, Minh Tan Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hiếu Mai
Mã số thuế:

0901035304

Địa chỉ: Xóm Rẻn, Thôn Phù Oanh, Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ren Hamlet, Phu Oanh Hamlet, Minh Tien Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tuấn Việt Hưng Yên
Mã số thuế:

0901034237

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trúc, Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ngoc Truc Hamlet, Minh Hoang Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp