Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Cừ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Kết Nối Cơ Hội
Mã số thuế:

0901075762

Địa chỉ: Quán Bầu, Thôn Cát Dương, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Quan Bau, Cat Duong Hamlet, Tong Phan Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-03-2020

Công Ty TNHH Kat Wood
Mã số thuế:

0901072962

Địa chỉ: Thôn Long Cầu, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Long Cau Hamlet, Doan Dao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-02-2020

Công Ty TNHH Tm&dv Như Ngọc
Mã số thuế:

0901072031

Địa chỉ: Thôn Văn Xa, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Van Xa Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Thái Bình Dương
Mã số thuế:

0901070820

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Phúc Hưng, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: 7th Floor, Khach San Phuc Hung, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Việt Hàn
Mã số thuế:

0901067828

Địa chỉ: Số nhà 86 Phố Cao, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 86, Cao Street, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 789 Trung Anh
Mã số thuế:

0901061079

Địa chỉ: Phố Cao, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Street, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên
Mã số thuế:

0901055117

Địa chỉ: Đường Cao Từa, Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Tua Street, Cao Xa Hamlet, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH 2tv Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901054321

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp