Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phù Cừ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 789 Trung Anh
Mã số thuế:

0901061079

Địa chỉ: Phố Cao, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Street, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Hồng Hưng Yên
Mã số thuế:

0901055117

Địa chỉ: Đường Cao Từa, Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cao Tua Street, Cao Xa Hamlet, Tran Cao Town, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH 2tv Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901054321

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Cao Hamlet, Dinh Cao Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-04-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA DIÊCH VUÊ VÂÊN TAI HOANG LINH
Mã số thuế:

0901049226

Địa chỉ: Số nhà 68, Khu dân cư mới xã Minh Tân, Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân , Huyện Phù Cừ , Hưng Yên
Address: No 68, Moi Residential Area, Minh Tan Commune, Duyet Le Hamlet, Minh Tan Commune, Phu Cu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp