Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hưng Yên

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên
Mã số thuế:

0901051560

Địa chỉ: Số 402 Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 402 Cho, Cai Street, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-02-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Giấy Thanh Long
Mã số thuế:

0901050990

Địa chỉ: Thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thuy Lan Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH KUMA VINA
Mã số thuế:

0901050158

Địa chỉ: Thôn Xuân Lôi, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Xuan Loi Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/01/2019