Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Techvina Nac
Mã số thuế:

0901057523

Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: D1 Street, Yen My Ii Industrial Zone, Trung Hung Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Hashi Việt Nam
Mã số thuế:

0901057019

Địa chỉ: Tổ 1, Khu Bến xe Mỹ Hào, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Civil Group 1, Khu Ben Xe My Hao, Nhan Hoa Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-06-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Khánh
Mã số thuế:

0901057587

Địa chỉ: Số 182 đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 182, Dien Bien Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Htv 79 Việt Nam
Mã số thuế:

0901057403

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nguyen Cong Hoan Street, Ban Yen Nhan Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Làng Nghề Trung Hưng
Mã số thuế:

0901057347

Địa chỉ: Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Khe Hamlet, Trung Hung Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh Và Sản Xuất Thành Huy
Mã số thuế:

0901057227

Địa chỉ: Đội 3, thôn Minh Khai, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Minh Khai Hamlet, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treating and annulling harmless waste)

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901057259

Địa chỉ: Đường 38B, Thôn Hoàng Cả, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: 38B Street, Hoang Ca Hamlet, An Thi Town, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Thực Ngoan
Mã số thuế:

0901057202

Địa chỉ: Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Xuan Nhan Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Sx&xk Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0901056590

Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Address: Le Xa Hamlet, Vu Xa Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-05-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hgg
Mã số thuế:

0901056505

Địa chỉ: Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tho Cau Hamlet, Nghia Dan Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-05-2019