Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Dục- Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

Công Ty TNHH Emeco Hưng Yên
Mã số thuế:

0901024398

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Xuan Dao Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-12-2017

Công Ty TNHH Ahagarco
Mã số thuế:

0901024359

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Xuan Dao Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-12-2017

CÔNG TY TNHH TCT - CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU
Mã số thuế:

0901023394

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, Xã Xuân Dục , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Xuan Dao Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 15/11/2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Hợp Tác Quốc Tế Hưng Yên
Mã số thuế:

0900870616

 Điện thoại:

0916.883.333

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào - Xã Xuân Dục - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Xuan Dao Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-12-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trung Đức Hưng Yên
Mã số thuế:

0900862894

 Điện thoại:

(0221) 3955016

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào - Xã Xuân Dục - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Xuan Dao Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-07-2013

Công Ty TNHH Dcm
Mã số thuế:

0900796553

 Điện thoại:

(0221) 6503438

Địa chỉ: Thôn Xuân Bản - Xã Xuân Dục - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Xuan Ban Hamlet, Xuan Duc Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02-04-2012