Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Giáo Dục Khánh Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Địa chỉ: Khu bao bì, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Khu Bao Bi, Ban Yen Nhan Town, My Hao District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 0901054811
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Giáo Dục Khánh Minh
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hưng Yên
Người đại diện Nguyễn Như Khải

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính