Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Phong- Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Thịnh Phát
Mã số thuế:

0106008841-001

 Điện thoại:

(024) 37520211

Địa chỉ: Thôn Phúc Miếu - Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Phuc Mieu Hamlet, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-10-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Mạnh Tiến
Mã số thuế:

0900886990

 Điện thoại:

0989.499.889

Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc - Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Hoa Lac Hamlet, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-09-2014

Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Hồng Phong
Mã số thuế:

0900506800

 Điện thoại:

(0221) 3954005

Địa chỉ: Thôn Phúc Miếu - Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Phuc Mieu Hamlet, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02-11-2009

Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Quốc Thái
Mã số thuế:

0900420342

 Điện thoại:

(0221) 6550196

Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, xã Hoà Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Phuc Tho Hamlet, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác (Installing electric systems, water supply and drainage systems and other construction and installation )

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-05-2009

UBND xã Hoà Phong
Mã số thuế:

0900306343

 Điện thoại:

(0221) 3945081

Địa chỉ: Thôn Vân Dương, xã Hoà Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Van Duong Hamlet, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-12-2008

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hoà Phong
Mã số thuế:

0900231095

Địa chỉ: Hoà Phong - Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Address: Hoa Phong, Hoa Phong Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-08-2004