Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Dị Sử- Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

Công Ty TNHH Asahi Kasei Advance Việt Nam
Mã số thuế:

0901051747

Địa chỉ: Nhà xưởng tiêu chuẩn số 11A, Lô đất số J3&4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nha Xuong Tieu Chuan So 11a, Lot Dat So J3&4, Thang Long Ii Industrial Zone, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-02-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NUCEWALL
Mã số thuế:

0901048409

Địa chỉ: Số 172, Phố Mới, Xã Dị Sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: No 172, Moi Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Bionu Việt Nam
Mã số thuế:

0901046095

Địa chỉ: Lô L7, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lot L7, Det May Industrial Zone, Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-11-2018

Công Ty TNHH Youngmin Hi-tech Vina
Mã số thuế:

0901046232

Địa chỉ: Lô L8, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lot L8, Det May Industrial Zone, Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PERFECT VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901045165

Địa chỉ: Thôn Tháp, Xã Dị Sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Thap Hamlet, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH LUCKY ST VINA
Mã số thuế:

0901041530

Địa chỉ: Khu Công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Det May Industrial Zone, Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi (Producing fibre)

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/09/2018

Công Ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên
Mã số thuế:

0901038658

Địa chỉ: Lô đất số L6, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lot Dat So L6, Det May Industrial Zone, Noi Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Phố Nối
Mã số thuế:

0901036717

Địa chỉ: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Det May Industrial Zone, Noi B Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp