Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NEW HOPE A&G
Mã số thuế:

0901049603

Địa chỉ: Thôn An Tháp, Xã Nhân Hòa , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: An Thap Hamlet, Nhan Hoa Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH NEW EB VINA
Mã số thuế:

0901049804

Địa chỉ: Thôn Phúc Xá, Xã Phan Đình Phùng , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Phuc Xa Hamlet, Phan Dinh Phung Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NUCEWALL
Mã số thuế:

0901048409

Địa chỉ: Số 172, Phố Mới, Xã Dị Sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: No 172, Moi Street, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MỸ HÀO
Mã số thuế:

0901048952

Địa chỉ: Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Noi Street, Ban Yen Nhan Town, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MỸ HÀO
Mã số thuế:

0901048920

Địa chỉ: Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Noi Street, Ban Yen Nhan Town, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29/12/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THP TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

0901048494

Địa chỉ: Đường 380, thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Street 380, Yen Tap Hamlet, Nhan Hoa Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC HỒNG PHÚC
Mã số thuế:

0901048374

Địa chỉ: Tòa nhà Bất động sản Phúc Thành, Đường 196, Thị trấn Bần Yên Nhân , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
Address: Bat Dong San Phuc Thanh Building, Street 196, Ban Yen Nhan Town, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quang Nam
Mã số thuế:

0901048198

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lập, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ngoc Lap Hamlet, Phung Chi Kien Commune, My Hao District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp