Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vũ Xá- Huyện Kim Động- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH QUYẾT YÊN
Mã số thuế:

0901000975

 Điện thoại:

0965.557.116

Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên
Address: Le Xa Hamlet, Vu Xa Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/11/2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Trang Nguyên
Mã số thuế:

0900540223

 Điện thoại:

0362.234.986

Địa chỉ: Thôn Cộng Vũ - Xã Vũ Xá - Huyện Kim Động - Hưng Yên
Address: Cong Vu Hamlet, Vu Xa Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-03-2010

Trường THCS Vũ Xá
Mã số thuế:

0900284812

 Điện thoại:

(0212) 1811201

Địa chỉ: Xã Vũ Xá - Xã Vũ Xá - Huyện Kim Động - Hưng Yên
Address: Vu Xa Commune, Vu Xa Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-05-2008

Uỷ ban nhân dân xã Vũ Xá
Mã số thuế:

0900251775

Địa chỉ: xã Vũ Xá - Xã Vũ Xá - Huyện Kim Động - Hưng Yên
Address: Vu Xa Commune, Vu Xa Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-06-2006