Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KIM NGƯU HÀ NỘI

Ngày thành lập: 16/01/2019

Địa chỉ: Km 18 - Đường 39A, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: KM 18, 39a Street, Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Mã số thuế 0901049949
Tên v.tắt/giao dịch KIM NGUU CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Khoái Châu
Người đại diện Hoàng Thị Thiết
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Delegate address Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính