Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Việt Hòa- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KIM NGƯU HÀ NỘI
Mã số thuế:

0901049949

Địa chỉ: Km 18 - Đường 39A, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: KM 18, 39a Street, Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quỳnh Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901036837

Địa chỉ: Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-06-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Pcc - 1 Chế Tạo Bồn Bể - Ống Công Nghệ & Kết Cấu Thép
Mã số thuế:

0901010211

Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: KM 17, Highway 39, Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-04-2017

Công Ty TNHH Mavin Việt Hòa
Mã số thuế:

0901009304

Địa chỉ: Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-04-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Và Thương Mại Tiến Phát
Mã số thuế:

0900879947

 Điện thoại:

0904.038.116

Địa chỉ: Thôn Yên Khê - Xã Việt Hòa - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Yen Khe Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-04-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hoàng Kim Vina
Mã số thuế:

0900842785

 Điện thoại:

(0221) 3921777

Địa chỉ: Thôn Lôi Cầu - Xã Việt Hòa - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-09-2012

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quảng Long Việt Nam
Mã số thuế:

0900751111

 Điện thoại:

0986.611.098

Địa chỉ: Km 18 đường 39, thôn Lôi Cầu - Xã Việt Hòa - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: KM 18, Street 39, Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-12-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Đồ Gỗ Nội Thất Đức Tám
Mã số thuế:

0900717791

 Điện thoại:

0352.120.439

Địa chỉ: Thôn Lôi Cầu - Xã Việt Hòa - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-09-2011

Công Ty TNHH Bê Tông & Xây Lắp - Petrolimex
Mã số thuế:

0900614669

 Điện thoại:

(0221) 3535075

Địa chỉ: Km 17 Quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu - Xã Việt Hòa - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: KM 17, Highway 39, Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-09-2010