Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tứ Dân- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Việt Dũng Yên Mỹ
Mã số thuế:

0901035061

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-05-2018

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ TÀI
Mã số thuế:

0901032222

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/04/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG ANH
Mã số thuế:

0901031187

 Điện thoại:

0986.129.777

Địa chỉ: Đội 6, thôn Toàn Thắng, Xã Tứ Dân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Toan Thang Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02/04/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ THIẾT BỊ KIM KHÍ TTP
Mã số thuế:

0901011342

 Điện thoại:

0982.550.000

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/05/2017

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Việt Dũng Hưng Yên
Mã số thuế:

0901003084

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-12-2016

CÔNG TY TNHH 36 KHÍ HÓA LỎNG
Mã số thuế:

0901001048

 Điện thoại:

0943.121.216

Địa chỉ: Đội 1, Xóm Đường, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Duong Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/11/2016

Công ty TNHH Toàn Thắng
Mã số thuế:

0900222735

 Điện thoại:

(0212) 1910694

Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , xã Tứ Dân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Toan Thang Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-03-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Thu Hằng
Mã số thuế:

0900942388

 Điện thoại:

0986.492.619

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên - Xã Tứ Dân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-12-2015

Công ty TNHH TM AGRI Việt Hưng
Mã số thuế:

0900622500

 Điện thoại:

(0221) 6520175

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên - Xã Tứ Dân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-10-2010