Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị Trấn Khoái Châu- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Trọng Trí Tín
Mã số thuế:

0901052684

Địa chỉ: Thôn Phố Phủ, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thon, Phu Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-03-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ G8
Mã số thuế:

0901049593

Địa chỉ: 399 Đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: 399, Nguyen Khoai Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ KIDO JSC GROUP
Mã số thuế:

0901044203

Địa chỉ: Số 398, đường Sài Thị, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: No 398, Sai Thi Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG ADFEED
Mã số thuế:

0901043538

Địa chỉ: Số 398, đường Sài Thị, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: No 398, Sai Thi Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/10/2018

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Fab
Mã số thuế:

0901041227

Địa chỉ: Bách hóa tổng hợp, đường Nguyễn Khoái, Phố Phủ, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Bach Hoa Tong Hop, Nguyen Khoai Street, Phu Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

0901032409

Địa chỉ: Số 142 đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: No 142, Nguyen Khoai Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17/04/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TUỆ LÂM
Mã số thuế:

0901032014

Địa chỉ: Số 174 đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: No 174, Nguyen Khoai Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác (Other decentralized social assistant activities)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/04/2018

CÔNG TY TNHH TOTAHA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901029413

 Điện thoại:

0906.010.683

Địa chỉ: Số 5A, Lô 10, Tập thể Liên Cơ Quan, Phố Phủ, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: No 5a, Lot 10, Tap The Lien Co Quan, Phu Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01/03/2018

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ares
Mã số thuế:

0901028875

Địa chỉ: Số 8/Lô 7, đường Nguyễn Thiện Thuật, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: No 8/, Lot 7, Nguyen Thien Thuat Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-02-2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ANH LỘC PHÁT HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901028219

Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Thị trấn Khoái Châu , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Vinh Quang Hamlet, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp