Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thành Công- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN CƯỜNG
Mã số thuế:

0900994675

 Điện thoại:

0932.918.555

Địa chỉ: Đội 1 - Thôn Hương Quất, Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Huong Quat Hamlet, Thanh Cong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/07/2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Mobile
Mã số thuế:

0801100616-001

 Điện thoại:

(0220) 2466666

Địa chỉ: Chợ Cút, Thôn Hương Quất - Xã Thành Công - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Cho Cut, Huong Quat Hamlet, Thanh Cong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-07-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Đức
Mã số thuế:

0900594701

 Điện thoại:

(0221) 3715666

Địa chỉ: Xóm 9, thôn Hương Quất - Xã Thành Công - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 9, Huong Quat Hamlet, Thanh Cong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải (Supporting services for transport)

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-06-2010

Doanh nghiệp tư nhân Hương Tĩnh
Mã số thuế:

0900281843

 Điện thoại:

(0212) 1291125

Địa chỉ: Đội 6, Hương Quất 2 , Thành Công - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Huong Quat 2, Thanh Cong, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2008

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thành Công
Mã số thuế:

0900244143

 Điện thoại:

(0212) 1715372

Địa chỉ: Xã Thành Công - Xã Thành Công - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Thanh Cong Commune, Thanh Cong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-01-2006

UBND Xã Thành công
Mã số thuế:

0900168654

Địa chỉ: Xã Thành công - Xã Thành Công - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Thanh Cong Commune, Thanh Cong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999