Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phùng Hưng- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Nông Sản Châu Giang
Mã số thuế:

0901030698

Địa chỉ: Thị tứ Phùng Hưng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thi Tu Phung Hung, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-03-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI TÚ
Mã số thuế:

0901022866

Địa chỉ: Thôn Tiểu Quan, Xã Phùng Hưng , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Tieu Quan Hamlet, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/11/2017

CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VĂN HÓA & NGOẠI NGỮ CHÂU GIANG
Mã số thuế:

0901010003

 Điện thoại:

(0221) 3910368

Địa chỉ: Thị tứ Phùng Hưng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thi Tu Phung Hung, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/04/2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Tiến
Mã số thuế:

0900986000

 Điện thoại:

0972.252.266

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thượng - Xã Phùng Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ngoc Thuong Hamlet, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-02-2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Quốc Tế Minh Long
Mã số thuế:

0106567039-001

 Điện thoại:

(024) 37893878

Địa chỉ: Thị tứ Phùng Hưng - Xã Phùng Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Thi Tu Phung Hung, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-10-2015