Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ông Đình- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG DŨNG
Mã số thuế:

0900993939

 Điện thoại:

0987.138.803

Địa chỉ: Đội 4, Thôn 2, Xã ông Đình, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 4, Hamlet 2, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/06/2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hữu Thặng
Mã số thuế:

0900834840

 Điện thoại:

(0221) 3927333

Địa chỉ: Đội 5, Thôn 2 - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Hamlet 2, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-07-2012

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Dương Hưng Yên
Mã số thuế:

0900766083

 Điện thoại:

0988.671.159

Địa chỉ: Đội 3, thôn Tiền Phong - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Tien Phong Hamlet, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-02-2012

Công Ty TNHH Phương Thúy Hưng Yên
Mã số thuế:

0900664613

 Điện thoại:

(0239) 6392391

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-03-2011

Công ty TNHH hai thành viên sản xuất và thương mại Việt úc
Mã số thuế:

0900586884

 Điện thoại:

(0221) 6522456

Địa chỉ: Đội 7, thôn 3 - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 7, Hamlet 3, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (Producing products from prefabricated metal (except for machines and equipment) )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-06-2010

Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Thanh Hương
Mã số thuế:

0900515925

 Điện thoại:

0988.175.746

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Hoà Bình - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Hoa Binh Hamlet, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-12-2009

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sông Hồng
Mã số thuế:

0900458353

 Điện thoại:

(0221) 3910280

Địa chỉ: Thôn 1,xã ông Đình, - Xã ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Ong Dinh Commune, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-07-2009

Công ty TNHH DV TM và xuất nhập khẩu Sông Hồng
Mã số thuế:

0900291464

 Điện thoại:

(0212) 1927044

Địa chỉ: đội 4, thôn Thống Nhất, xã Ông Đình - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 4, Thong Nhat Hamlet, Ong Dinh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-10-2008