Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhuế Dương- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Nam Dược Ltd
Mã số thuế:

0901062097

Địa chỉ: Thôn Thành Công, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thanh Cong Hamlet, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-09-2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH
Mã số thuế:

0901008332

 Điện thoại:

(028) 61522168

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/03/2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Thịnh Hưng Yên
Mã số thuế:

0900914768

 Điện thoại:

0979.002.890

Địa chỉ: Thôn Quang Trung - Xã Nhuế Dương - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Quang Trung Hamlet, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-03-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo Duy
Mã số thuế:

0106202503

 Điện thoại:

0966.633.302

Địa chỉ: Đội 5, Thôn Lê Lợi - Xã Nhuế Dương - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Le Loi Hamlet, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-06-2013

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Nhuế Dương
Mã số thuế:

0900243005

Địa chỉ: UBND xã Nhuế Dương - Xã Nhuế Dương - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ubnd, Nhue Duong Commune, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-12-2005

Doanh nghiệp tư nhân Mong Nga
Mã số thuế:

0900189090

 Điện thoại:

(0212) 1715816

Địa chỉ: Thôn Lê Lợi , xã Nhuế dương - Xã Nhuế Dương - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Le Loi Hamlet, Nhue Duong Commune, Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-10-2001

UBND xã Nhuế Dương
Mã số thuế:

0900168661

Địa chỉ: xã Nhuế Dương - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Nhue Duong Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999