Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Khê- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Thiên Phú
Mã số thuế:

0901021206

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 8, Lien Khe Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-10-2017

Công Ty TNHH Mây Tre Và Dệt May Hưng Yên
Mã số thuế:

0900279403

 Điện thoại:

(0221) 3911282

Địa chỉ: Thôn Cẩm Bối - Xã Liên Khê - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Cam Boi Hamlet, Lien Khe Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-01-2008

Doanh nghiệp tư nhân Thế Dương
Mã số thuế:

0900273183

 Điện thoại:

(0212) 1924500

Địa chỉ: Thôn Cẩm Bối, xã Liên Khê - Xã Liên Khê - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Cam Boi Hamlet, Lien Khe Commune, Lien Khe Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-07-2007

HTX mây tre XK Liên Khê
Mã số thuế:

0900268828

 Điện thoại:

(0212) 1911282

Địa chỉ: Lên Khê - Xã Liên Khê - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Len Khe, Lien Khe Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-04-2007

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp
Mã số thuế:

0900216918

Địa chỉ: Xã Liên khê - Xã Liên Khê - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Lien Khe Commune, Lien Khe Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-06-2003

UBND Xã Liên Khê
Mã số thuế:

0900168647

Địa chỉ: Liên Khê - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Lien Khe, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999