Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hồng Tiến- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MINH SƠN THẮNG
Mã số thuế:

0901042968

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/09/2018

Công Ty Cổ Phần Mavinvet
Mã số thuế:

0901029477

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-02-2018

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Tiến
Mã số thuế:

0901026469

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện (Health care activities for mentally deficient people and drug addicts )

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-01-2018

CÔNG TY TNHH HÀ MAI HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024038

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28/11/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp