Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Tử- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Bảo An
Mã số thuế:

0901018242

Địa chỉ: Thôn An Cảnh, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: An Canh Hamlet, Ham Tu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-08-2017

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xã Hàm Tử
Mã số thuế:

0900728680

Địa chỉ: Xã Hàm Tử - Xã Hàm Tử - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ham Tu Commune, Ham Tu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-10-2011

Công ty TNHH dịch vụ vận tải xây dựng Sơn Anh
Mã số thuế:

0900244055

 Điện thoại:

(0212) 1910733

Địa chỉ: Đội I, thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: I Hamlet, Xuan Dinh Hamlet, Ham Tu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-01-2006

UBND Xã Hàm tử
Mã số thuế:

0900168710

Địa chỉ: Xã Hàm tử - Xã Hàm Tử - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ham Tu Commune, Ham Tu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999