Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Tảo- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TÂN MẠNH HÙNG
Mã số thuế:

0901048261

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH THẢO LINH BEAUTY
Mã số thuế:

0901041354

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ Ecom
Mã số thuế:

0901027649

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-01-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAMER GROUP
Mã số thuế:

0901026282

Địa chỉ: Thôn Dũng Tiến, Xã Đông Tảo , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dung Tien Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2018

CÔNG TY TNHH KATHS
Mã số thuế:

0901005500

 Điện thoại:

0983915136

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Nam, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dong Tao Nam Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10/01/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC HÙNG
Mã số thuế:

0900998398

 Điện thoại:

0912.628.862

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/09/2016

Công Ty TNHH Giống Đặc Sản Việt Nam
Mã số thuế:

0900922254

 Điện thoại:

0918.768.688

Địa chỉ: Xóm Trung Đình, thôn Đông Tảo Đông - Xã Đông Tảo - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Trung Dinh Hamlet, Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-07-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giang Sơn Lâm
Mã số thuế:

0900922261

 Điện thoại:

0915.238.763

Địa chỉ: Xóm Kim Xà - Xã Đông Tảo - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Kim Xa Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-07-2015