Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Ninh- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Thành Mạnh
Mã số thuế:

0901032279

Địa chỉ: Thôn Tử Lý, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Tu Ly Hamlet, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Mai Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901010973

Địa chỉ: Thôn Phố Mỹ, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thon, My Street, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-05-2017

Công Ty TNHH Thuận Tâm Thành
Mã số thuế:

0900936673

 Điện thoại:

0972.922.292

Địa chỉ: Thôn Duyên Ninh - Xã Đông Ninh - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Duyen Ninh Hamlet, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-11-2015

Công Ty TNHH Haden
Mã số thuế:

0900881706

 Điện thoại:

0944.395.158

Địa chỉ: Đội 6, thôn Duyên Linh - Xã Đông Ninh - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Duyen Linh Hamlet, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-05-2014

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Toàn Anh
Mã số thuế:

0900841661

 Điện thoại:

0977341886

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý - Xã Đông Ninh - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Nhan Ly Hamlet, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-08-2012

Công Ty TNHH Hảo Duệ
Mã số thuế:

0900544436

 Điện thoại:

0973.472.496

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý - Xã Đông Ninh - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Nhan Ly Hamlet, Dong Ninh Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-03-2010