Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Tập- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Thuần Vui Phát
Mã số thuế:

0901039612

Địa chỉ: Đội 9, thôn Minh Khai, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 9, Minh Khai Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (Producing machine tools and metal shaping machines)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-08-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Tuân Thủy
Mã số thuế:

0901032938

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-04-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HƯNG BÌNH
Mã số thuế:

0901025031

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/12/2017

Công Ty TNHH Xnk World Sun
Mã số thuế:

0901022746

Địa chỉ: Thôn Lãnh Điển, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Lanh Dien Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Sản Xuất Tân Hưng Đại
Mã số thuế:

0901018570

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-08-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THẢO LINH
Mã số thuế:

0901008974

 Điện thoại:

0986.145.353

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/03/2017

Công Ty TNHH Anh Sang
Mã số thuế:

0900244778

 Điện thoại:

(0212) 1925006

Địa chỉ: Xóm 10 thôn Minh Khai - Xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 10, Minh Khai Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (Producing products from prefabricated metal (except for machines and equipment) )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-02-2006

Hộ KINH DOANH THUậN TâM THàNH
Mã số thuế:

0900888405

Địa chỉ: thôn Ninh Tập, xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ninh Tap Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-11-2014

Công Ty TNHH Sinh Quý
Mã số thuế:

0900867557

 Điện thoại:

0936.645.956

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng - Xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-10-2013

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà Thành
Mã số thuế:

0900552155

 Điện thoại:

(0221) 3925058

Địa chỉ: Xóm 13, thôn Lãnh Điển - Xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 13, Lanh Dien Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-04-2010

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Sông Hồng
Mã số thuế:

0900406517

 Điện thoại:

(0212) 1925157

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng - Xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08-05-2009

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Phương Nam
Mã số thuế:

0900352212

 Điện thoại:

(0212) 1921061

Địa chỉ: Thôn Lãnh Điển, xã Đại Tập - Xã Đại Tập - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Lanh Dien Hamlet, Dai Tap Commune, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-03-2009