Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Hưng- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH LÂM DƯƠNG HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901018796

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Hưng , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/09/2017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN LONG
Mã số thuế:

0901011335

 Điện thoại:

0984.455.318

Địa chỉ: Đội 4, Thôn 3, Xã Đại Hưng , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 4, Hamlet 3, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/05/2017

Công Ty TNHH Sơn Đại An
Mã số thuế:

0901007096

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-02-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0900989717

 Điện thoại:

0975.237.790

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/04/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đại Hưng
Mã số thuế:

0900879087

 Điện thoại:

0987.231.636

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đại Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-03-2014

Công ty TNHH Tin học thương mại và dịch vụ Tuấn Hiển
Mã số thuế:

0900462462

Địa chỉ: Đội 1, thôn 1, chợ Đại Quan, xã Đại Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 1, Hamlet 1, Cho Dai Quan, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19-08-2009

DNTN Phú Quý
Mã số thuế:

0900398305

 Điện thoại:

(0221) 3919007

Địa chỉ: Ngã 3 chợ Đại Hưng, thôn Đại Quan - Xã Đại Hưng - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Nga 3 Cho Dai Hung, Dai Quan Hamlet, Dai Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (Producing other metallic products; metal treating and processing services )

Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-04-2009