Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Chí Tân- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Tân Thịnh Phát Hưng Yên
Mã số thuế:

0901058608

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Tan Hung Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-07-2019

CÔNG TY TNHH VINH QUANG HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024302

Địa chỉ: Thôn Cốc Phong, Xã Chí Tân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Coc Phong Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/12/2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Mã số thuế:

0900721678

 Điện thoại:

0945.604.789

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Tan Hung Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-09-2011

Công Ty TNHH Cung ứng Vật Liệu Xây Dựng Năm Hải
Mã số thuế:

0900713973

 Điện thoại:

0975.358.642

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Tan Hung Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-09-2011

Công ty TNHH thương mại Tân Việt Hưng
Mã số thuế:

0900606107

 Điện thoại:

0974.948.888

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Tan Hung Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-08-2010

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lưu
Mã số thuế:

0900524359

 Điện thoại:

(0221) 3919778

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Tan Hung Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-12-2009

Công ty TNHH Vinh Quang
Mã số thuế:

0900453193

Địa chỉ: Thôn Nghi Xuyên , xã Chí Tân - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Nghi Xuyen Hamlet, Chi Tan Commune, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Wholesale (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-07-2009

UBND xã Chí Tân
Mã số thuế:

0900308661

 Điện thoại:

(0212) 1918242

Địa chỉ: Chí Tân - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Chi Tan, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02-01-2009

Trường THCS Chí Tân
Mã số thuế:

0900307481

 Điện thoại:

(0221) 6291948

Địa chỉ: xã Chí Tân - Xã Chí Tân - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Chi Tan Commune, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-12-2008