Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Kiều- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Và Cơ Điện Đạt Phát
Mã số thuế:

0900935662

 Điện thoại:

0979.526.626

Địa chỉ: Đội 10, Thôn Ninh Vũ - Xã Bình Kiều - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Hamlet 10, Ninh Vu Hamlet, Binh Kieu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-10-2015

Công ty TNHH Đại Thành
Mã số thuế:

0900249208

 Điện thoại:

0913.226.051

Địa chỉ: Thôn Ninh Vũ - Xã Bình Kiều - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Ninh Vu Hamlet, Binh Kieu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt (Producing fibre, shuttle weaved cloth and finishing weaved products )

Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-05-2006

UBND xã bình kiều
Mã số thuế:

0900168460

Địa chỉ: Xã bình kiều - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Binh Kieu Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999