Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN KHOÁI CHÂU

Ngày thành lập: 31/12/2018

Địa chỉ: Đường huyện 57, Xã An Vĩ , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Duong, Huyen 57, An Vi Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Mã số thuế 0901049096
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Khoái Châu
Người đại diện Vũ Đình Long
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Delegate address Dong Ket Hamlet, Dong Ket Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN KHOÁI CHÂU

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính