Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Vĩ- Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC KHOÁI CHÂU
Mã số thuế:

0900994065

 Điện thoại:

0989.557.957

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thuong Hamlet, An Vi Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28/06/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG TRANG
Mã số thuế:

0900993946

 Điện thoại:

(0212) 1910650

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Trung Hamlet, An Vi Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/06/2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Tùng Việt Nam
Mã số thuế:

0900920232

 Điện thoại:

0977.501.367

Địa chỉ: Thôn Thượng - Xã An Vĩ - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Address: Thuong Hamlet, An Vi Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-06-2015