Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Tiến
Mã số thuế:

0901026469

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện (Health care activities for mentally deficient people and drug addicts )

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-01-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HƯNG BÌNH
Mã số thuế:

0901025031

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/12/2017

CÔNG TY TNHH VINH QUANG HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024302

Địa chỉ: Thôn Cốc Phong, Xã Chí Tân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Coc Phong Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/12/2017

CÔNG TY TNHH HÀ MAI HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024038

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28/11/2017

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SẢN XUẤT NGÓI MÀU FUJI CHÂU GIANG
Mã số thuế:

0901022898

Địa chỉ: Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Duc Nhuan Hamlet, Da Trach Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/11/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI TÚ
Mã số thuế:

0901022866

Địa chỉ: Thôn Tiểu Quan, Xã Phùng Hưng , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Tieu Quan Hamlet, Phung Hung Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/11/2017

Công Ty TNHH Xnk Dịch Vụ Thương Mại Phương Nam
Mã số thuế:

0901022841

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 12, Dong Ket Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-11-2017

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Và Đào Tạo Quốc Tế Ctt
Mã số thuế:

0901022714

Địa chỉ: Tòa nhà A3 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: A3 Truong Cao Dang Co Dien Va Thuy Loi Building, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty TNHH Xnk World Sun
Mã số thuế:

0901022746

Địa chỉ: Thôn Lãnh Điển, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Lanh Dien Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-11-2017