Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAMER GROUP
Mã số thuế:

0901026282

Địa chỉ: Thôn Dũng Tiến, Xã Đông Tảo , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dung Tien Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2018

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Tiến
Mã số thuế:

0901026469

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện (Health care activities for mentally deficient people and drug addicts )

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-01-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HƯNG BÌNH
Mã số thuế:

0901025031

Địa chỉ: Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12/12/2017

CÔNG TY TNHH VINH QUANG HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024302

Địa chỉ: Thôn Cốc Phong, Xã Chí Tân , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Coc Phong Hamlet, Chi Tan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/12/2017

CÔNG TY TNHH HÀ MAI HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901024038

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Thi Tu Bo Thoi, Hong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28/11/2017