Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quỳnh Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901036837

Địa chỉ: Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Loi Cau Hamlet, Viet Hoa Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-06-2018

Công Ty Cổ Phần Golden Dream Vn
Mã số thuế:

0901036604

Địa chỉ: Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Vien Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Sông Hồng Trade
Mã số thuế:

0901036523

Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Yen Lich Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-06-2018

Công Ty TNHH Việt Dũng Yên Mỹ
Mã số thuế:

0901035061

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Minh Khang Hưng Yên
Mã số thuế:

0901034149

Địa chỉ: Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dong Ket Hamlet, Dong Ket Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị An Bình Hưng Yên
Mã số thuế:

0901034011

Địa chỉ: Thôn Bình Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Binh Dan Hamlet, Tan Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-05-2018