Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Golden Dream Vn
Mã số thuế:

0901036604

Địa chỉ: Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Vien Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Sông Hồng Trade
Mã số thuế:

0901036523

Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Yen Lich Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-06-2018

Công Ty TNHH Việt Dũng Yên Mỹ
Mã số thuế:

0901035061

Địa chỉ: Thôn Mạn Xuyên, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Man Xuyen Hamlet, Tu Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Minh Khang Hưng Yên
Mã số thuế:

0901034149

Địa chỉ: Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dong Ket Hamlet, Dong Ket Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị An Bình Hưng Yên
Mã số thuế:

0901034011

Địa chỉ: Thôn Bình Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Binh Dan Hamlet, Tan Dan Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-05-2018

Công Ty TNHH Tm Và Sx A&g Vina
Mã số thuế:

0901032906

Địa chỉ: Thôn Kim Tháp, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Kim Thap Hamlet, Dong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-04-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Tuân Thủy
Mã số thuế:

0901032938

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 5, Chi Lang Hamlet, Dai Tap Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-04-2018