Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Khoái Châu- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TÂN MẠNH HÙNG
Mã số thuế:

0901048261

Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo , Huyện Khoái Châu , Hưng Yên
Address: Dong Tao Dong Hamlet, Dong Tao Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Khương Sử
Mã số thuế:

0901046955

Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: An Binh Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty TNHH Thành An Lpt
Mã số thuế:

0901046289

Địa chỉ: Thôn Thổ Khối, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Tho Khoi Hamlet, Dong Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-11-2018