Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trung Nghĩa- Thành phố Hưng Yên- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MIV VINA
Mã số thuế:

0901041763

Địa chỉ: Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: Dao Dang Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Minh – Hưng Yên
Mã số thuế:

0901037397

Địa chỉ: Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Dang Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-06-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÙY LINH KOREA WORL GYM SPORTS
Mã số thuế:

0900997348-001

 Điện thoại:

(0221) 5533833

Địa chỉ: Thôn Đặng Cầu, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên
Address: Dang Cau Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/10/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚC THÀNH
Mã số thuế:

0900993512

 Điện thoại:

0968.585.566

Địa chỉ: Thôn Đặng Cầu, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên
Address: Dang Cau Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/06/2016

Công Ty TNHH Xây Dựng 803
Mã số thuế:

0900989562

Địa chỉ: Thôn Đào Đặng - Xã Trung Nghĩa - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên
Address: Dao Dang Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 13-04-2016

Công Ty TNHH Thiết Bị Xăng Dầu Hoàng Hà
Mã số thuế:

0900864549

 Điện thoại:

0916.928.825

Địa chỉ: Xóm 2, Đội 10, Thôn Đào Đặng - Xã Trung Nghĩa - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Hamlet 10, Dao Dang Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19-08-2013

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thành Long Hưng Yên
Mã số thuế:

0900923000

 Điện thoại:

0919.712.988

Địa chỉ: Thôn Đặng Cầu - Xã Trung Nghĩa - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên
Address: Dang Cau Hamlet, Trung Nghia Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-08-2015