Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Việt Nam Oil

Ngày thành lập: 09-09-2019

Địa chỉ: Số 31, đường Kim Đồng, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 31, Kim Dong Street, Quang Trung Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 0901062153
Tên v.tắt/giao dịch Viet Nam Oil Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hưng Yên
Người đại diện Nguyễn Văn Thắng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính