Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Lợi- Thành phố Hưng Yên- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiên Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901052980

Địa chỉ: Số 77 đường Bãi Sậy, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 77, Bai Say Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN ĐỨC HY
Mã số thuế:

0901044570

Địa chỉ: Số 41, đường Bãi Sậy, Phường Lê Lợi , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 41, Bai Say Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Việt
Mã số thuế:

0901023732

Địa chỉ: Số nhà 11, Đường Điện Biên I, Phường Lê Lợi , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 11, Dien Bien I Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22/11/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH MINH TẠI HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0107861361-001

Địa chỉ: Số 128, đường Điện Biên, Phường Lê Lợi , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 128, Dien Bien Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/10/2017

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Phong Phú Hưng Yên
Mã số thuế:

0901018595

Địa chỉ: Số 144, đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 144, Nguyen Hue Street, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 31-08-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA SPORT
Mã số thuế:

0901013639

 Điện thoại:

0917.612.888

Địa chỉ: Số 118 Lê Lai, Phường Lê Lợi , Thành phố Hưng yên , Hưng Yên
Address: No 118 Le Lai, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/06/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp