Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ân Thi- Hưng Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Quốc Cường
Mã số thuế:

0901077953

 Điện thoại:

0968.736.988; 0968.736.988

Địa chỉ: Thôn Bắc Cả, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Bac Ca Hamlet, Da Loc Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-05-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Quang Vinh
Mã số thuế:

0901076685

Địa chỉ: Quốc lộ 38, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Highway 38, Quang Vinh Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-04-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Thế Hệ Mới
Mã số thuế:

0901074818

Địa chỉ: Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Do Ha Hamlet, Quang Vinh Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Orga Biotech
Mã số thuế:

0901073934

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quang Vinh, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Cong Nghiep Quang Vinh Cluster, Quang Vinh Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dương Bảo
Mã số thuế:

0901071486

Địa chỉ: Thôn Ấp Đòng, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ap Dong Hamlet, Bai Say Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Vlxd Hách Trang
Mã số thuế:

0901069818

Địa chỉ: Thôn Ngọc Nhuế, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Ngoc Nhue Hamlet, Tan Phuc Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Ân Thi
Mã số thuế:

0901069952

Địa chỉ: Thôn Hoàng Cả 1, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hoang Ca 1 Hamlet, An Thi Town, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sơn Đại Dương
Mã số thuế:

0901066976

Địa chỉ: Khu dân cư mới, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moi Residential Area, An Thi Town, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp