Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ân Thi- Hưng Yên

Công Ty TNHH Thực Phẩm Thực Vật Quốc Tế Lab Hưng Yên
Mã số thuế:

0901046930

Địa chỉ: Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Da Loc Hamlet, Da Loc Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07-12-2018

CÔNG TY TNHH THÁI NGA HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901045951

Địa chỉ: Thôn Du Mỹ, Xã Vân Du , Huyện Ân Thi , Hưng Yên
Address: Du My Hamlet, Van Du Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Anh Nghĩa
Mã số thuế:

0901045260

Địa chỉ: Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Binh Ho Hamlet, Quang Lang Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07-11-2018

CÔNG TY TNHH FOUR TECH VINA
Mã số thuế:

0901044683

Địa chỉ: Thôn Cao Trai, Xã Vân Du , Huyện Ân Thi , Hưng Yên
Address: Cao Trai Hamlet, Van Du Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Vân Du, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp