Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất An Cư Bắc Nam
Mã số thuế:

0901074977

Địa chỉ: Thôn Phố Phủ, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Thon, Phu Street, Khoai Chau Town, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kh1
Mã số thuế:

0901074857

Địa chỉ: Tổ dân phố Dương Hòa, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Duong Hoa Civil Group, Minh Duc Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Nam Phát
Mã số thuế:

0901074938

Địa chỉ: Tổ dân phố thôn Vinh, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dan Pho Civil Group, Vinh Hamlet, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Phú Thịnh
Mã số thuế:

0901074952

Địa chỉ: Phố Mới, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moi Street, An Vien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Anh Duy
Mã số thuế:

0901074825

Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Thế Hệ Mới
Mã số thuế:

0901074818

Địa chỉ: Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
Address: Do Ha Hamlet, Quang Vinh Commune, An Thi District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Dương
Mã số thuế:

0901074656

Địa chỉ: Thôn An Chiểu 2, Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: An Chieu 2 Hamlet, Lien Phuong Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nano Việt
Mã số thuế:

0901074624

Địa chỉ: Tổ dân phố Tháp, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thap Civil Group, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hà Anh Sơn
Mã số thuế:

0901074617

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Đa, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Phu Da Civil Group, Ban Yen Nhan Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhà Đất Hưng Yên
Mã số thuế:

0901074776

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Chi Long Hamlet, Ngoc Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Kế Toán Kiểm Toán Nvac
Mã số thuế:

0901074769

Địa chỉ: Đội 9, thôn Hà Châu, Xã Hoàng Hanh, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 9, Ha Chau Hamlet, Hoang Hanh Commune, Hung Yen City, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Hoàng Hanh, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Nhân Lực Việt
Mã số thuế:

0901074649

Địa chỉ: Khu TT ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phố Nối, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Khu, Ngan Hang Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Town, Viet Nam Hamlet, Chi Nhanh, Noi Street, Ban Yen Nhan Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vạn Xuân Group
Mã số thuế:

0901074688

Địa chỉ: Đường Vũ Văn Cẩn, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Vu Van Can Street, Ban Yen Nhan Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (Activities of hospitals, health stations)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Tùng Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901074247

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố Bần, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nguyen Van Linh Street, Ban Civil Group, Ban Yen Nhan Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Chất Đốt Việt Nam
Mã số thuế:

0901074430

Địa chỉ: Thôn Văn Ổ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Van O Hamlet, Dai Dong Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Quốc Tế Canary Group
Mã số thuế:

0901074568

Địa chỉ: Thôn Đồng Lý, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dong Ly Hamlet, Luong Bang Town, Kim Dong District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp