Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Và Xây Dựng Trường Giang
Mã số thuế:

0901072634

Địa chỉ: Số 22, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 22, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Hưng Yên
Mã số thuế:

0901072521

Địa chỉ: Thôn Thanh Đặng, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thanh Dang Hamlet, Minh Hai Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH May Tds
Mã số thuế:

0901072659

Địa chỉ: Số 552 phố Hòa Bình, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 552, Hoa Binh Street, Vuong Town, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Green Star
Mã số thuế:

0901072440

Địa chỉ: Quốc lộ 39A, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Address: 39a Highway, Thien Phien Commune, Tien Lu District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Đt & Pt Vũ Nguyễn
Mã số thuế:

0901072627

Địa chỉ: Tổ dân phố Yên Tập, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Address: Yen Tap Civil Group, Nhan Hoa Ward, My Hao Town, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Homebike
Mã số thuế:

0901072384

Địa chỉ: Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Vien Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Vinpac
Mã số thuế:

0901072377

Địa chỉ: Khu dân cư mới, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moi Residential Area, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp