Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trường Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty TNHH Nguyễn Quang Hb
Mã số thuế:

5400477815

Địa chỉ: Nhà Bà Nguyễn Thị Hương, xóm Cột Bài - Xã Trường Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình
Address: Nha Ba Nguyen Thi Huong, Cot Bai Hamlet, Truong Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 18-11-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nam Thịnh Hoà Bình
Mã số thuế:

5400425172

 Điện thoại:

(0218) 3824555

Địa chỉ: Xóm Cột Bài - Xã Trường Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình
Address: Cot Bai Hamlet, Truong Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-05-2013

Công Ty Cổ Phần Trường An Hoà Bình
Mã số thuế:

5400408402

 Điện thoại:

0983.392.575

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Toàn) Xóm Cột Bài - Xã Trường Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình
Address: Nha Ong Bui Van Toan, Cot Bai Hamlet, Truong Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 21-08-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Tùng
Mã số thuế:

5400273378

 Điện thoại:

(0218) 3824332

Địa chỉ: Xóm Bằng Gà - Xã Trường Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình
Address: Bang Ga Hamlet, Truong Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 21-05-2008