Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tiến Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Sơn Hoà Bình
Mã số thuế:

5400362726

 Điện thoại:

0979.075.633

Địa chỉ: Xóm Ghên (UBND xã Tiến Sơn) - Xã Tiến Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình
Address: GHEN Hamlet (Ubnd, Tien Son Commune), Tien Son Commune, Huyen Luong Son, Hoa Binh
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại quí hiếm (Exploitation of precious metal ores)

Xã Tiến Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 14-04-2011