Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty TNHH Biok Việt Nam
Mã số thuế:

5400512234

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Tan Son Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty Cổ Phần Luật Việt Hòa Bình
Mã số thuế:

5400511784

Địa chỉ: Km 36, Quốc lộ 6, khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: KM 36, Highway 6, Luong Son Industrial Zone, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 04-10-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ĐỒNG
Mã số thuế:

5400501560

Địa chỉ: Thôn Năm Lu, Xã Hòa Sơn , Huyện Lương Sơn , Hòa Bình
Address: Nam Lu Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH GREEN
Mã số thuế:

5400498935

Địa chỉ: Thôn Cố Thổ, Xã Hòa Sơn , Huyện Lương Sơn , Hòa Bình
Address: Co Tho Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Sông Hồng Capital
Mã số thuế:

5400495726

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Luong Son Industrial Zone, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-07-2018

Công Ty TNHH Jet Vina
Mã số thuế:

5400495839

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Luong Son Industrial Zone, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-07-2018

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bảo Gia
Mã số thuế:

5400495275

Địa chỉ: Thôn Đồng Quýt, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Dong Quyt Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Phát Triển Công Nghệ Mới Hanoitech Hòa Bình
Mã số thuế:

5400492700

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Tan Son Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 21-05-2018

Công Ty TNHH Thiên Việt Nhật
Mã số thuế:

5400492531

Địa chỉ: KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Luong Son Industrial Zone, KM 36, Highway 6, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-05-2018

Công Ty TNHH Vĩnh Phát Hb
Mã số thuế:

5400492436

Địa chỉ: KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Luong Son Industrial Zone, KM 36, Highway 6, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 15-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp