Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI TRƯỜNG PHÚC

Ngày thành lập: 08/01/2019

Địa chỉ: Xóm Mòng, Thị trấn Lương Sơn , Huyện Lương Sơn , Hòa Bình
Address: Mong Hamlet, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 5400503656
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Lương Sơn
Người đại diện Nguyễn Tuấn Dũng
Địa chỉ N.Đ.diện Xóm Mòng, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
Delegate address Mong Hamlet, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐẠI TRƯỜNG PHÚC

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nắng Gió
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635848

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Cát Nắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635830

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019