Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lương Sơn- Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Adj
Mã số thuế:

5400513936

Địa chỉ: Khu tái định cư 2, tiểu khu 14, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Khu Tai Dinh Cu 2, Tieu Khu 14, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên T-map
Mã số thuế:

5400512474

Địa chỉ: Số nhà 167/Tổ 9/Tiểu khu 12, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 167/to 9/tieu Khu 12, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24h
Mã số thuế:

5400511858

Địa chỉ: Khu phố Chợ, tiểu khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Cho Quarter, Tieu Khu 13, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Tokyo Việt Nam
Mã số thuế:

5400506600

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Tieu Khu Lien Son, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 07-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp