Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên T-map
Mã số thuế:

5400512474

Địa chỉ: Số nhà 167/Tổ 9/Tiểu khu 12, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 167/to 9/tieu Khu 12, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Biok Việt Nam
Mã số thuế:

5400512234

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Tan Son Hamlet, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24h
Mã số thuế:

5400511858

Địa chỉ: Khu phố Chợ, tiểu khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Cho Quarter, Tieu Khu 13, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Cổ Phần Luật Việt Hòa Bình
Mã số thuế:

5400511784

Địa chỉ: Km 36, Quốc lộ 6, khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: KM 36, Highway 6, Luong Son Industrial Zone, Hoa Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Chung Du
Mã số thuế:

5400511431

Địa chỉ: Đội 4, thôn Yên Lịch , Xã Long Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Hamlet 4, Yen Lich Hamlet, Long Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn (Pig farming)

Xã Long Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty Cổ Phần E&c Minh Quang
Mã số thuế:

5400507918

Địa chỉ: Thôn Thanh Cù, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Thanh Cu Hamlet, Nhuan Trach Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Tokyo Việt Nam
Mã số thuế:

5400506600

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Tieu Khu Lien Son, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 07-05-2019