Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn

Ngày thành lập: 18-09-2018

Địa chỉ: Xóm Dụ 7, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Du 7 Hamlet, Mong Hoa Commune, Ky Son District, Hoa Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Mã số thuế 5400497522
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hòa Bình
Người đại diện Đinh Thanh Vượng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Kỳ Sơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính