Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trung Minh- Thành phố Hòa Bình- Hòa Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hm Group
Mã số thuế:

5400520732

 Điện thoại:

0979575363

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ 5, phố Tân Lập 1, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Manh, Civil Group 5, Tan Lap 1 Street, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-11-2020

Công Ty TNHH Tnhh Dệt Kim Cao Sơn
Mã số thuế:

5400514055

 Điện thoại:

0986623258

Địa chỉ: Xóm Ngọc, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Ngoc Hamlet, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH 201
Mã số thuế:

5400486545

 Điện thoại:

0974668999

Địa chỉ: Tổ 1, Phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Civil Group 1, Ngoc Street, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 21-11-2017

Công Ty TNHH Y Dược Quốc Tế Vitasmile
Mã số thuế:

5400455272

 Điện thoại:

0986906968

Địa chỉ: Xóm Ngọc - Xã Trung Minh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình
Address: Ngoc Hamlet, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 11-11-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Bảo
Mã số thuế:

5400226610

 Điện thoại:

(0218) 3842957

Địa chỉ: Xóm Miều - Xã Trung Minh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình
Address: Mieu Hamlet, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 13-11-2003

1 2 3 4 5 Tiếp